Tôi là ai và tôi có những thế mạnh gì?

Tôi là ai và tôi có những thế mạnh gì?

 06:25 22/03/2020

2020 rồi, bạn và cả các thế hệ sau này quả thật rất may mắn khi đã, đang và được tiếp cận một công nghệ hiện đại trên thế giới được nhà khoa học Francis Galton khởi xướng vào cuối thế kỉ thứ XIX, trải qua hàng hàng thập kỷ thì sản phẩm này đã được được Viện Hoa Kỳ chứng nhận. Hơn 10 năm qua, các nhà khoa học đã tiếp tục mài mò, nghiên cứu và công nghệ Sinh Trắc Vân Tay này liên tục được CẬP NHẬP mới.