unnamed
439 0

Cùng nhau chạm đến hạnh phúc

Có thể khẳng định, sinh trắc học dấu vân tay là công cụ hỗ trợ quan trọng, giúp mỗi người biết được “một nửa” của mình là ai và kể cả hieur...